Sign in

Born Digital s.r.o.
We are a collective of skilled experts focusing on AI driven automation of human conversation. Our key solutions are voicebots and chatbots.
The archaic vision of how robots work will look like (source: unsplash.com)

5 reasons not to worry about robot domination dystopia

All he was able to think about was the ‘devilish machine’. ‘I won’t let them take
my job away from me’, a thought ran through young weaver’s mind. Trembling with rage, his fingers grasped a giant hammer, he swung and the stocking frame standing in front of him ended up smashed into little pieces…

Or at least a popular urban tale tells so. …


Ondřej Ťupa, Erik Citterberg, Jan Rygl — výzkumný tým Born Digital

V posledních letech se hlasové technologie posunuly tak daleko, že už ani pro firmy v českém prostředí není spojení hlasový asistent sci-fi, ale spíše něco, na čem aktivně pracují, nebo by s tím alespoň brzy chtěly začít.

Český trh je bohužel velmi malý, a proto byl donedávna výběr mezi technologiemi pro převod řeči na text (speech-to-text) limitující. Pokud vám nevadí posílat data do cloudu, Google poskytuje velmi kvalitní a spolehlivou službu. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store